เหมาะกับการตั้งใจเรียน บรรยากาศเหมือนอยู่กลางเขาใหญ่

4.5

Zhejiang University of Science and Technology

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                        ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Zhejiang University of Science and Technology (ZUST) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มุ่งเน้นในด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ และเศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลจีนให้เป็นสถาบันนำร่อง ร่วมมือกันระหว่างประเทศจีนกับประเทศเยอรมัน เพื่อพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ไป มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูง ภายใต้โครงการ “Chinese – German Forum” และเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยนำร่องของหางโจว  ในโครงการ พัฒนานักวิศวกรระดับสูง

 

                        Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านวิศวกรรม
  • เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องในการให้ความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศจีนกับเยอรมัน
  • ปริญญาตรีคอร์ส Business Chinese ไม่ต้องมีผล HSK
  • สำหรับปริญญาตรี“โปรแกรม 2.5+1.5”คณะ International Economics and Trade  นักเรียนสามารถที่จะเลือกไปเรียนที่Hannover University of Science and Technology , Germany หรือ University of Houston at Victory of the US.เป็นเวลา 1.5 ปีได้ และถ้าสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด ก็จะได้ Double Degree

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 240 6,500/เทอม
ปริญญาตรี 240 15,000