มหาลัยสวย น่าเรียน หอพักน่าอยู่

4

Zhejiang University of Technology

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                           ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Zhejiang University of Technology (ZJUT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1910 ที่เน้นการเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยี และเพิ่มการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมและเคมีในเวลาต่อมา และได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะสมัครเรียนกับทางสถาบัน จน ณ ปัจจุบัน ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับแรกของจีนในที่มีการเรียนการสอนคลอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์,  ศิลปศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการในเชิงพาณิชย์, ศิลปะวิทยาศาสตร์ ,เภสัชกรรม ฯลฯ

 

                           Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของประเทศจีนที่มีการสอนที่คลอบคลุมทุกสาขาวิชา
  • มีคอร์สสำหรับติว HSK และ เรียนภาษาด้านธุรกิจ
  • ถ้าไม่มีผล HSK สามารถสมัคร Try – Out Course ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียนเป็นเวลา 1 ปี (หลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์)
  • หลักสูตรปริญญาตรี ก่อนขึ้นเรียนปี 3 ถ้าสอบ HSK ได้ระดับ 6 สามารถเปลี่ยนคณะเรียนได้

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400 7,000/เทอม
ปริญญาตรี 400 16,200
ปริญญาโท 400 22,600