อยู่กลางเมือง คนไทยค่อนข้างเยอะ

2.6

Zhejiang Gongshang

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                         ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Zhejiang Gongshang University (ZGU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1911 โดยใช้ชื่อว่า “Hangzhou Business School” ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาต่อมา นอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านวิชาบริหารธุรกิจแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทางด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งพิสูจน์ได้จากรางวัลดังต่อไปนี้ เช่น สาขาโลจิสติก ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 5 ของประเทศจีน  สาขาการตลาดเป็นอันดับที่ 10 และ วิทยาศาสตร์การอาหารเป็นอันดับที่ 4 เป็นต้น

 

                         Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นหนี่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนทางด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • MBA มีทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 200 7,000/เทอม
ปริญญาตรี 200 15,000
ปริญญาโท 200 22,000