กว้างขวาง บรรยากาศดี ป.โทเด่น

3

University of International Business and Economics

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

         ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

University of International Business and Economic (UIBE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆ ภายใต้การนำของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ที่ได้รับเข้าโครงการ “Project 211”เพื่อผลักดันให้สถาบันกลายเป็นสถาบันที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการเรียนการสอน  จน ปัจจุบัน UIBE ได้รับรองให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญที่สุดสำหรับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาที่มีพรสรรค์และมีบทบาทสำคัญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศจีน

 

         Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนทางด้านการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในปักกิ่ง โดยเฉพาะ หลักสูตรการเงิน, เศรษฐกิจ, การจัดการ, การค้า และภาษาจีน
  • มีหลักสูตร Preparatory Course and Intensive Pre-College Foundation นักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรนี้ไม่ต้องสอบข้อเขียนกับการมหาวิทยาลัยอีก
  • หลักสูตรปริญญาโทเพียง 1-2 ปี
  • ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี, โท และ เอก มีทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา  660 9,900/เทอม
ปริญญาตรี  660 23,200 (ภาษาจีน)
49,750 (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท  660 29,800