ที่หนึ่งเรื่องการแพทย์แผนจีน ใจกลางเมืองไปไหนมาไหนสะดวก

3.3

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                      ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (TUTCM) ได้รับการอนุมัติโดยทางรัฐบาลจีนว่าเป็นศูนย์ฝังเข็ม และ Moxibustion ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังป็นศูนย์การวิจัยแห่งชาติทางด้านการฝังเข็มและ Moxibustionอีกด้วย นอกจากนนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการแพทย์แผนจีน และตะวันตกแพทยศาสตร์กับการรักษาและวิจัยเกี่ยวกับสูตินรีเวชอีกด้วย ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ จึงทำให้มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก และยังร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้วนวิชาการกับมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยและสถาบันการแพทย์มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

 

                      Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน (TUTCM) ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน
  • นักเรียนไทยไปเรียนน้อย
  • มี Course ปริญญา เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 500 6,500/เทอม
ปริญญาตรี 500 24,000
ปริญญาโท 500 30,000