เดินทางสะดวก น่าเรียน วิศวะดัง

4

Tongji University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                       ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

Tongji University ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโดยตรงภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน และกลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1927 หลังจากกการร่วมตัวกับ Shanghai Institute of Urban Construction และ Shanghai Institute of Building Materials ในปี 1996 และ Shanghai Tiedao University ในปี 2000 Tongji University ได้เติบโตขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการสอนหลากหลายวิชา โดยมีสาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์,การจัดการ, ศิลปศาสตร์, กฎหมายและปรัชญา ปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติ จากกว่า 100 ประเทศ ให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ Tongji University ไม่ว่าจะเป็น  อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งรับสมัครตั้งแต่การเรียนภาษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก

 

                        Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • มีชื่อเสียงทางด้าน Engineering
  • มีหลักสูตรแพทย์บรรยายภาษาอังกฤษ
  • เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟใต้ดิน
  • หลักสูตรปริญญาโทโปรแกรมภาษาอังกฤษใช้เวลาเพียง 2 ปี

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 410 8,200/เทอม
ปริญญาตรี 410 20,000
ปริญญาโท 410 28,760