มหาลัยเก่าแก่ ขลัง ชื่อดัง และ ใจกลางเมือง

4.1

Sun Yat-Sen University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                   ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

Sun Yat-sen University (SYSU)  เดิมเรียกว่า  Guangdong University ก่อตั้งขึ้นในปี 1924 โดย ดร. ซุนยัตเซ็น (Dr. Sun Yat-sen) ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 6.17 ตารางกิโลเมตรและ มีถึง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตทางใต้, วิทยาเขตทางเหนือ, วิทยาทางตะวันออก และ วิทยาเขตจูไห่ ด้วยความที่มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น มีการสอนคลอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น มนุษยศาสตร์, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, เทคนิควิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์และการแพทย์, เภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์การจัดการ  จึงไม่น่าแปลกใจที่มหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นจะเป็นที่ที่ นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาต่อมากอีกแห่งหนึ่ง                      

                 

                  Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานและมีชื่อเสียงมานานกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในกวางเจา
  • จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University, เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ของจีน, เป็นอันดับที่ 22 ใน Top Asian Univeristities และ เป็นอันดับที่ 171 ของโลก
  • มีคอร์สสอนภาษากวางตุ้ง (Cantonese Language)
  • หลักสูตรปริญญาตรี Chinese ( as a Foreign Language) และ Business Chinese ไม่ต้องมีผล HSK
  • มีหลักสูตรปริญญาตรีแพทย์ MBBS ภาษาอังกฤษ
  • MBA ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400 8,700/เทอม
ปริญญาตรี 400 18,200
ปริญญาโท 400 21,600