นร.ต่างชาติรู้ดีว่า ที่นี่มีชื่อเสียงด้านสอนภาษา

3.3

Shanghai International Studies University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                        ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Shanghai International Studies University (SHISU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดของจีนและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องการสอนภาษาต่างประเทศ ตลอดเวลากว่า 59 ปีที่ผ่านมา นอกจากมหาวิทยาลัยจะคงความมีคุณภาพทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศแล้ว ยังได้พัฒนาการสอนคลอบคลุมหลักสูตรวิชาอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาด้านวรรณคดี, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การบริหารจัดการและกฎหมาย

 

                        Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องการสอนภาษาต่างประเทศ
  • ปริญญาตรี มี หลักสูตร สอน 2 ภาษา (Chinese-English Bilingual)
  • หลักสูตรปริญญาตรี เอกภาษาจีน (Chinese Language) ถ้ามีผล HSK ระดับ 3 หรือเรียนภาษาจีนมาแล้ว ครึ่งปี เข้าเรียนปี 1 ได้เลย  หรือถ้ามีผล HSK ระดับ 5 หรือเรียนภาษาที่จีนมาแล้ว 1 ปี เข้าเรียนปี 2 ได้เลย
  • มีคอร์สสอน Business Administration กับ International Economics and Trade เป็นภาษาอังกฤษ

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 450 8,950/เทอม
ปริญญาตรี 450 20,500
ปริญญาโท 450 32,000