มหาวิทยาลัย...สวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมือง

4

Shenzhen University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                    ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Shenzhen University (SZU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลจีนและได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น SZU ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาจนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และ ยังมีการปฏิรูประบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นที่จะเป็นเลิศในการเรียนการสอนภาษา, ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก จนทำให้มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศสนใจมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น  และมหาวิทยาลัยต่างชาติกว่า 30 แห่ง เช่น  Queen’s University Belfast (England), The University of Memphis(America), Ritsumeikan University(Japan), Hankuk University of Foreign Student(Korea) เป็นต้น

 

                    Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศจีนที่มี โปรแกรม Golf  Management
  • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เป็นศูนย์สอบ HSK ในเมืองเซินเจิ้น
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกเรียกว่าเป็น  “Garden in the Garden

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา  300 8,000/เทอม
ปริญญาตรี  300 16,000
ปริญญาโท  300 18,500