เหมือนเรียนจีนในเมืองไทย คนไทยเยอะมาก

2

South China Normal University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                         ข้อมูลมหาวิทยาลัย

South China Normal University (SCNU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 เป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการ “Project 211” ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยยึดมั่นในการรักษาประเพณีที่ดีงาม และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสอนและการวิจัย เพื่อบรรลุตามความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศ

 

                         Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยของกวางโจวที่มีนักศึกษาต่างชาติ(รวมถึงนักเรียนไทย)ไปเรียนเยอะ
  • คอร์สเรียนภาษา Chinese for Business มีพาไปเยี่ยมชม บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน รวมถึงCanton Fair
  • ปริญญาตรี Chinese Language และ International Economics and Trade ไม่ต้องมีผล HSK
  • ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ Teaching Chinese as a Foreign Language  ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 420 8,600/เทอม
ปริญญาตรี 420 17,000
ปริญญาโท 420 18,500