ร่มรื่น บรรยากาศดี เนื้อหาเข้มข้น

3

Nankai University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                   ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Nankai Univerity (Nankai) ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1919 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีนมีหลักสูตร การเรียนการสอนเทียบเท่าทางฝั่งตะวันตก และยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น ศิลปศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรวมทั้งหมด 17 คณะ และภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงศึกษาธิการของจีน Nankai University.  ได้เปิดศูนย์การดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 13 ศูนย์เพื่อที่จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาให้เทียบเท่ากับนานาชาติ

 

                   Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ทุกปีมักจะติดอยู่ใน Top 20 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจีนทั้งหมด
  • Course ปริญญาตรี ถ้าผ่านข้อสอบของทางมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องมีผล HSK
  • Course ปริญญา โทมีทั้งโปรแกรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400        5,000 – Primary          6,000 – Intermediate
7,000 – Advance
ปริญญาตรี 400 20,000
ปริญญาโท 400 32,000