เนื้อหาเข้มข้น คนไทยไม่เยอะ ช่วยเหลือกันดี

4.5

Minzu University of China

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

         ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Minzu University of China (MUC) ชื่อเดิมคือ Central University for Nationalities (CUN) เป็นหนึ่งใน 38 มหาวิทยาลัยสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลจีน และมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  MUC ยังเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยอันดับแรกๆ ที่รับนักศึกษาต่างชาติ และเริ่มการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

 

          Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเกียรติว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน
  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ
  • มีชื่อเสียงทางด้านสาขา มนุษยศาสตร์ และ ชาติพันธ์ (Humanities and Ethnics); และ International Trade
  • สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเอกภาษาจีน  ไม่จำเป็นต้องมีผล HSK
  • สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีมี Double-Degree Class

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400 8,800/เทอม
ปริญญาตรี 600 20,000
ปริญญาโท 600 22,400