กลางเมือง นักเรียนไต้หวัน-ฮ่องกงเยอะ คนไทยน้อย

2.9

Jinan University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                     ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

Jinan University ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ความร่วมกันระหว่างสำนักงานกิจการงานต่างประเทศของรัฐบาลจีนและกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งชาติ    Jinan University เป็นสถาบันที่ทุ่มเทและมุ่งเน้นการศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญยิ่งสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนชาวต่างชาติจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้กว่า 10,000 คน

                    

                     Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • มีคอร์ส สอนภาษากวางตุ้ง (Cantonese Chinese)
  • มีคอร์สเรียนปริญญาตรีภาษาจีนที่สามารถเรียนที่บ้านได้
  • คอร์ส ปริญญาตรีภาษาจีน (Chinese Language) ไม่ต้องใช้ผลHSKในการสมัครเรียน
  • มีหลักสูตรปริญญาตรีโปรแกรมภาษาอังกฤษให้เลือกหลายสาขา
  • มีหลักสูตรปริญญาตีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โปรแกรมภาษาอังกฤษ

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 500 8,850/เทอม
ปริญญาตรี 500 18,700
ปริญญาโท 500 17,000