มหาลัยอยู่นอกเมือง คนไทยน้อย หอพักถูก

4.0

Guangdong University of Foreign Studies (GUFS)

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

                   ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่า 40 ปี มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมสถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวและสถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งถึง 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ปี 1997 และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปี 2006 และทางมหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แก่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้                     

                 

                  Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการค้าและภาษาต่างประเทศ
  • ปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร กับสาขาภาษาจีนธุรกิจ
    ไม่ต้องมีผล HSK
  • ปริญญาตรีโปรแกรม International Business (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ถ้าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์พิเศษได้ โดยปี 1 เรียนภาษาและเลข และเรียนวิชาปกติใน ปี 2,3 ,4

 

  ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 500 8,600/เทอม
ปริญญาตรี 500 18,400
ปริญญาโท 500 21,600