ในเมืองปักกิ่ง แต่ราคาไม่แพงเหมือนเรียนที่อื่นๆ

3.4

Communication University of China

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

        ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Communication University of China (CUC) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีน ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการ และยังอยู่ในโครงการ“ Project 211” มหาวิทยาลัยนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคของ สถ​​านีโทรทัศน์ ในปี 1959 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Beijing Broadcasting Institute’ ต่อมาปี 2004 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘Communication University of China’  (CUC) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันออกของกรุงปักกิ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 473,000 ตารางเมตรมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 383,000 ตารางเมตร CUC มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านสารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้น             Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Media และ Information Communication
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเป็น “ Project 211”
  • มี Course ปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าไม่มีผล HSK สามารถสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้)
  • มี Course เรียน MBA หลักสูตร 2 ปี
ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400 8,300/เทอม
ปริญญาตรี 400 23,200
ปริญญาโท 400 26,600