เป็นหนึ่งใน ม. ที่เก่าแก่ที่สุด และดีที่สุดของจีน

3.8

Beijing Normal University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

          ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Beijing Normal University (BNU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของจีน มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปีซึ่งเกือบจะเท่ากับประวัติของการศึกษาสมัยใหม่ของจีน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จน ปัจจุบัน Beijing Normal University ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการสอนฝึกอบรมครูสมัยใหม่​​และการศึกษาภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์, การเมือง และหลักสูตรอื่นๆ ต่างล้วนได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และด้วยความ มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาต้องการมาสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 คน

 

           Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของจีน
  • สำหรับปริญญาตรี เอกจีน  กรณีถ้านักเรียนไม่มีผล HSK  สามารถเลือกลงคอร์ส เรียนภาษาของทางมหาวิทยาลัยได้ (แต่ต้องสอบให้ได้ 80 คะแนนทุกวิชา ถึงจะสามารถเข้าเรียนปริญญาตรีได้)
  • มีเรียนปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา  450 11,600/เทอม, 22,400/ปี
ปริญญาตรี  500 24,000(ศิลป์)/ 27,700(วิทย์)
ปริญญาโท  500 25,300