นักเรียนตะวันตกเยอะมาก คนไทยก็มาก สะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยว

3.5

Beijing Language and Culture University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

          ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ ให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 47 ปีที่ผ่านมา  ทำให้มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 176 ประเทศ มาศึกษาภาษาจีนที่นี่ จากการสำรวจปีล่าสุดพบว่า มีนักศึกษาจากชาติต่าง ๆ ประมาณ  9,883 คน ศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้  นอกจากBLCU จะสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะแล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมาย หลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น วรรณคดี, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย และการบริหาร เป็นต้น ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนอีกด้วย

 

           Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดมานานและมีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
  • มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เรียนภาษาจีนไปจนถึงระดับปริญญาเอก

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 600  11,600/เทอม
ปริญญาตรี 800 23,200
ปริญญาโท 800 30,700