เป็นมหาลัยดังของเด็กจีน กว้างขวางใหญ่โต น่าเรียน

3.3

Beijing Institute of Technology

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

         ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Beijing Institute of Technology (BIT) ก่อตั้งขึ้นที่ Yan’an ในปี 1940 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆที่มีการเปิดสอนระดับปริญญาโท และได้รับกองทุนพิเศษจากทางรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ในปี 1999 BIT ยังได้ผ่านโครงการ “Outstanding in Undergraduate Program ” ที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน และถูกจัดอันดับให้เป็น “World-Class University” ในด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและด้านงานวิจัย

 

         Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจีน
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต่างชาติยกย่องให้เป็น “World-Class university”
  • หลักสูตรปริญญาตรี,โท, เอก ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาศึกษาเพียง 2- 2.5 ปี

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 410 8,200/เทอม
ปริญญาตรี 410 22,960
ปริญญาโท 410 27,880/ปี (ภาคภาษาจีน) 40,508/ปี (ภาคภาษาอังกฤษ)