สอนดี ต่างชาติเยอะ ไกลเมืองนิด ไม่แพง

4.1

Beijing International Studies University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

          ข้อมูลมหาวิทยาลัย

ชื่อเดิมคือ Beijing Second Foreign Language Institute ก่อตั้งเมื่อปี 1964 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสอนภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้เปิดคอร์สเรียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จบจากสถาบันนี้ไปอย่างมีคุณภาพ

 

          Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  • เป็นหนึ่งในหลายๆ มหาวิทยาลัยในปักกิ่งที่นักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาต่อ
  • มีความเชี่ยวชาญทาง Tourism Management & Foreign Affair
  • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับ Beijing CBD (Central Business District)
  • เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆของปักกิ่งที่ได้รับอนุญาติจากทางรัฐบาลจีนให้จัดสอบ HSK (3 ครั้ง- May, July & December)
  • ปริญญาตรี (เอกภาษาจีน)ไม่ต้องมีผล HSK และ ไม่ต้องสอบข้อสอบจากทางมหาวิทยาลัย

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 800/ปี 9,000/เทอม
ปริญญาตรี 800  22,000
ปริญญาโท 800 25,000