มหาลัยนานาชาติ ป.ตรี-โท ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร

3.9

Beijing Foreign Studies University

ส่งต่อหน้านี้ / Facebook / twitter

         ข้อมูลมหาวิทยาลัย

Beijing Foreign Studies University (BFSU) เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งในเครือที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1941 ด้วยความคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ในแต่ละปี ทางมหาวิทยาลัยจะเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 20 ประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรต่างๆ และ ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด มากกว่า 600ท่าน นอกจากนี้ BFSU ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศจีน ที่จำกัดการรับนักเรียนเพียงแค่ 2,000 คน ต่อ ปี ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้าเรียนที่นี่ มากกว่า 10 ล้านคน ก็ตาม

 

         Hi-light ของมหาวิทยาลัย

  •  เป็นสถาบันแรกที่ได้ชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาต่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่ง
  •  มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ
  •  หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเพียง 2 ปี

 

ค่าสมัคร (RMB) ค่าเรียน (RMB)
คอร์สเรียนภาษา 400 11,150/เทอม
ปริญญาตรี 800 22,150
ปริญญาโท 800 27,000