อยากเรียน บริหาร ต้องที่นี่!! University of International Business and Economics (UIBE)

จิงเม่า หรือ University of International Business and Economics (UIBE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับแรกๆ ภายใต้การนำของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ที่ได้รับเข้าโครงการ “Project 211” ปัจจุบัน UIBE เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาทอย่างสำคัญ ในการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศจีน กับสังคมโลก มหาวิทยาลัยจิงเม่า นับเป็นมหาวทิยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ ของประเทศจีน เปิดสอนในหลักสูตรปริญญากว่า 30 โปรแกรม ทั้งปริญญาตรี, โท และเอก โดยมีโปรแกรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรกฎหมายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, หลักสูตรภาษาอังกฤษ (สอนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ แต่หลักสูตรที่เด่นดังที่สุดของจิงเม่า คือ หลักสูตร MBA  จนได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาในปี 1988 หลักสูตรแนะนำ ปริญญาตรี Business Administration (In English) ระยะเวลาเรียน ค่าสมัครเรียน (RMB) ค่าเรียน (RMB) […]